Verksamheten

Jubiluemsåret 2022 firades

med Sjöminväsendets dag den 21 april. Klubben firar i år 110 och Marinen 500 år

KLUBBENS MÖTEN 2022


 • Vintermöte: 17 februari på distans.
 • Vårmöte och stort jubileum: 21 april i Stockholm.
 • Höstmöte: 29 september i Stockholm.
 • Årsmöte: 24 november i Stockholm.Anmälan sker till klubbmästarenPlusgiro: 25 40 38 – 3

Swish: 123 073 09 94

Årsavgift: 100 SEK


§ 5. Ledamot betalar vid arbetsårets första klubbmöte (årsmöte) eller senast vid arbetsårets andra möte en årsavgift, vars storlek bestäms på årsmötet. Hedersledamot betalar ingen årsavgift.


Minklubbsåret sträcker sig från första oktober till sista september.


Medlemmar kallas i stadgarna ledamöter och hedersledamöter.

VAD GÖR VI?


Minklubben bildades 1912 och firade 2012 sitt 100-årsjubileum. Nu i år, 2022, firar klubben 110-år och Marinen firar 500 år.


§ 1. Klubbens ändamål är att genom föredrag och diskussioner samt kamratlig samvaro stärka intresset för minvapnets roll i sjökriget och därigenom befordra detta vapens utveckling.


Klubbens verksamhet är noggrant dokumenterad och de flesta av de historiska handlingarna förvaras sedan 2008 på Krigsarkivet. 


Ett vanligt verksamhetsår:


 • Första kvartalet en "After marinstridsdag" i Karlskrona samt ett vintermöte i Stockholm.
 • Andra kvartalet ett vårmöte i Stockholm.
 • Tredje kvartalet ett höstmöte i Stockholm.
 • Fjärde kvartalet ett årsmöte i Stockholm.
 • Varje år hålls också ett "4-klubbarsmöte" med ubåtsjaktklubben, ubåtsklubben samt mariningenjörsföreningen.

SJÖMINVÄSENDETS DAG 2022


Årligen den 21 april kan det svenska minvapnet firas (grundandet var den 21 april år 1863). År 2022 uppmärksammades dagen med ett jubileumsfirande som också hyllade att klubben är 110 år och att den svenska marinen i år är 500 år. Programpunktena:


 • Minhistorisk återblick av minvapnets nestor, Carl Gustav Fransén
 • Senaste nytt från försvarsindustrin
 • Jubileumsföredrag av marinstabschefen, Fredrik Palmqvist


Välbesökt och bejublat!