Startsida

FLOTTANS MINKLUBB

Klubbens ändamål är att genom föredrag och diskussioner samt kamratlig samvaro stärka intresset för minvapnets roll i sjökriget och därigenom befordra detta vapens utveckling.

”Sverige klarar sig bara i tre dagar utan sjöfart om vi drabbas av en konflikt.”

Sjöfartstidningen 2015-10-17.


"Vad Marinen [...] skulle kunna utgöra spjutspetsar inom NRF och SNMCMG1 är sjöminröjning."


Försvarsbloggaren Skipper 2013-07-09 om svenskt deltagande i NATO Response Force (NRF) med mera.


Personal intresserade av Minklubben kan bl a mejla blimedlem@minklubben.se

 

KOM TILL MÖTET

För vårmötet den 23 maj står denna gång Ubåtsjaktklubben värd. Vårmötet är vårt numera årliga samfällda möte med de andra marina klubbarna (Ubåtsjaktarna, ubåtarna och mariningenjörerna, samt vid flera tillfällen även några mindre kustartilleriföreningar).


Uppdatering med närmare detaljer kommer efter kallelse till mötet gått ut.

MÖTESPLAN 2019

Karlskrona:

After marinstridsdag - 23 januari 2019


Stockholm:

Vintermöte – 21 februari 2019


Vårmöte – 23 maj (Fyraklubbars) 2019


Höstmöte – 26 september 2019


Årsmöte – 28 november 2019

KLUBBENS HISTORIA

Bild: M-båt

Minklubben bildades 1912 och firade 2012 sitt 100-årsjubileum. Klubbens verksamhet är noggrant dokumenterad och de flesta av de historiska handlingarna förvaras sedan 2008 på Krigsarkivet.


Handlingarna förvaras i 21 volymer och omfattar åren 1923-1999. För att studera materialet besök Krigsarkivet på Banérgatan i Stockholm – alldeles intill Tre Vapen. För att få en bra överblick före ett eventuellt besök görs lämpligen en sökning i den Nationella arkivdatabasen. Sök där på Flottans minklubb.

Copyright 2014 © Minklubben