FLOTTANS MINKLUBB

Klubbens ändamål är att genom föredrag och diskussioner samt kamratlig samvaro stärka intresset för minvapnets roll i sjökriget och därigenom befordra detta vapens utveckling.

”Sverige klarar sig bara i tre dagar utan sjöfart om vi drabbas av en konflikt.”

Sjöfartstidningen 2015-10-17.

 

"Vad Marinen [...] skulle kunna utgöra spjutspetsar inom NRF och SNMCMG1 är sjöminröjning."

 

Försvarsbloggaren Skipper 2013-07-09 om svenskt deltagande i NATO Response Force (NRF) med mera.

 

Personal intresserade av Minklubben kan bl a mejla blimedlem@minklubben.se

KOM TILL MÖTET

Vintermötet den 21 februari, anmälan till klubbmästare Jan Romson.

 

Uppdatering med närmare detaljer kommer efter kallelse till mötet gått ut.

MÖTESPLAN 2019

Karlskrona:

After marinstridsdag - 23 januari 2019

 

Stockholm:

Vintermöte – 21 februari 2019

 

Vårmöte – 23 maj (Fyraklubbars) 2019

 

Höstmöte – 26 september 2019

 

Årsmöte – 28 november 2019

KLUBBENS HISTORIA

Bild: M-båt

Minklubben bildades 1912 och firade 2012 sitt 100-årsjubileum. Klubbens verksamhet är noggrant dokumenterad och de flesta av de historiska handlingarna förvaras sedan 2008 på Krigsarkivet.

 

Handlingarna förvaras i 21 volymer och omfattar åren 1923-1999. För att studera materialet besök Krigsarkivet på Banérgatan i Stockholm – alldeles intill Tre Vapen. För att få en bra överblick före ett eventuellt besök görs lämpligen en sökning i den Nationella arkivdatabasen. Sök där på Flottans minklubb.

Copyright 2014 © Minklubben